IBNU TAIMIYAH ANJURKAN BERTAWASSUL, SEDANGKAN WAHABI MENGKAFIRKAN PENGAMAL TAWASSUL

http://www.syaikhgoogle.com/2012/09/ibnu-taimiyah-anjurkan-bertawassul.html

Gambar dibawah adalah scan dari kitab al-Kalim al-Thayyib, karya Ibnu Taimiyah, yang mengutip riwayat dari Ibnu Umar Radhiyallaahu 'Anhuma, Bahwa ketika kaki beliau mati rasa, beliau bertawassul dengan berkata, "Yaa Muhammad."

Di bawahnya adalah scan dari kitab Qa'idah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, karya Ibnu Taimiyah juga, mengutip riwayat dari sebagian ulama salaf, yang bertawassul kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat, ketika perutnya terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Kaum Wahabi mengkafirkan orang yang bertawassul. Apabila mereka konsisten dengan pandangan tersebut, harusnya mereka juga mengkafirkan Ibnu Taimiyah yang menganjurkan tawassul, mengkafirkan Ibnu Umar, ulama salaf, Imam al-Bukhari dan ahli hadits yang bertawassul atau menganjurkannya.

Semoga kaum Wahabi dapat hidayah dari Allah dan bertawassul kepada Rasulullah SAW, Amin. Kalau tidak mendapat hidayah, semoga umat Islam diselamatkan dari fitnah dan keburukan kaum Salafi Wahabi. Amin.


IBNU TAIMIYAH MEMPERMALUKAN KAUM WAHABI YANG ANTI TAWASSUL

Share Facebook
Share Twitter
Share Google+
#

IBNU TAIMIYAH ANJURKAN BERTAWASSUL, SEDANGKAN WAHABI MENGKAFIRKAN PENGAMAL TAWASSULFOLLOW

2010 © Bahaya Ajaran Sesat Sekte Salafi Wahabi Khawarij Mujassimah Musyabbihah
About / Sitemap / Contact / Privacy / Disclaimer