MENGIKUTI ULAMA SALAF ATAU MENGIKUTI ULAMA WAHABI ??

http://www.syaikhgoogle.com/2014/06/mengikuti-ulama-salaf-atau-mengikuti.html

Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku (Sahabat), kemudian yang sesudahnya (Tabi’in), kemudian yang sesudahnya (Tabi’ut Tabi’in)." (HR. Al-Bukhari no. 2652 dan Muslim no. 2533)

Siapakah pengikut ulama SALAF sebenarnya ??

5 ULAMA SALAF RUJUKAN AHLUSSUNNAH WALJAMA'AH
1) Imam Hanafi, lahir 80 hijrah
2) Imam Maliki, lahir 93 hijrah
3) Imam Syafi'i, lahir 150 hijrah
4) Imam Hanbali, lahir 164 hijrah
5) Imam Asy’ari, lahir 240 hijrah

Mereka ke-5 rujukan Aswaja ini semua Ulama Salafus Soleh atau dikenali dengan nama ULAMA SALAF.

APA ITU SALAF ??

SALAF ialah nama sebutan untuk “ZAMAN”, yaitu merujuk kepada golongan ulama yang hidup antara kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga 300 HIJRAH. 3 Kurun pertama itu bisa diartikan 3 Abad pertama (0 Hijrah sampai 300 Hijrah).

1. Golongan generasi pertama dari 300 tahun hijrah tu disebut “Sahabat Nabi” karena mereka pernah bertemu Nabi.
2. Golongan generasi kedua pula disebut “Tabi’in” yaitu golongan yang pernah bertemu Sahabat nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi.
3. Golongan generasi ketiga disebut sebagai “Tabi’ Tabi’in” yaitu golongan yang tidak pernah bertemu nabi dan sahabat tapi bertemu dengan Tabi’in.

Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi) merupakan murid Sahabat nabi maka beliau adalah seorang TABI’IN. Imam Malik, Imam Syafie'i, Imam Hanbali, Imam Asy’ari pula berguru kepada Tabi’in, maka mereka ber-4 adalah golongan TABI’ TABI’IN.

Ke-5 Imam yang mulia ini merupakan GOLONGAN SALAF YANG SEBENARNYA, dan pengikut mazhab merekalah yang paling layak digelar sebagai “SALAFI” karena “Salafi” bermaksud pada “Pengikut Golongan ULAMA SALAF”.

Jadi beruntunglah kita di Indonesia / Malaysia / Brunei yang masih berpegang kepada Mazhab Syafi'i yang merupakan Mazhab SALAF yang SEBENARNYA yang tidak lepas dari faham NABI dan SAHABAT karena tidak putus sanad keilmuannya.


5 ULAMA AKHIR ZAMAN RUJUKAN WAHABI
1) Ibnu Taimiyyah lahir 661 Hijrah (lahir 361 tahun selepas berakhirnya zaman SALAF).
2) Al-Bani lahir 1333 Hijrah (wafat tahun 1420 hijrah atau 1999 Masehi, lahir 1033 tahun selepas berakhirnya zaman SALAF).
3) Muhammad Abdul Wahhab (pendiri gerakan Wahhabi) 1115 Hijrah (lahir 815 tahun selepas berakhirnya zaman SALAF).
4) Abdullah Bin baz lahir 1330 Hijrah (wafat tahun 1420 hijrah atau 1999 Masehi, sama dengan Al-Bani, lahir 1030 tahun selepas berakhirnya zaman SALAF).
5) Utsaimin lahir 1928 Masehi (wafat tahun 2001, berapa ribu tahun selepas zaman SALAF).

Mereka ke-5 rujukan WAHABI ini semuanya hidup di AKHIR ZAMAN.

INI MENJADI BUKTI "TIDAK ADA SEORANG PUN IMAM RUJUKAN WAHABI YANG HIDUP DI ZAMAN SALAF"

Mereka ini semua sangat JAUH DARI ZAMAN SALAF, tapi SANGAT ANEH karena penganut faham Wahabi selalu menggelarkan diri sebagai “Salafi” yaitu (Pengikut Golongan Salaf), Sedangkan rujukan mereka adalah dari kalangan yang datang dari golongan Akhir Zaman, dan tidak ada satu pun Ulama mereka yang keilmuannya bersanad hingga ke Rasulullah SAW.

Share Facebook
Share Twitter
Share Google+
#

MENGIKUTI ULAMA SALAF ATAU MENGIKUTI ULAMA WAHABI ??FOLLOW

2010 © Bahaya Ajaran Sesat Sekte Salafi Wahabi Khawarij Mujassimah Musyabbihah
About / Sitemap / Contact / Privacy / Disclaimer