BUKTI ULAMA NAJD BERAQIDAH SALAF SEBELUM LAHIRNYA SALAFI WAHABI

http://www.syaikhgoogle.com/2018/06/bukti-ulama-najd-beraqidah-salaf.html

Seorang ulama' Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bermadzhab Hanbali,
Nama beliau : Asy-Syaikh 'Ustman Ibn 'Ustman ibn Ahmad An-Najdi.
Kelahiran tanah Najjad/Riyadh w. 1097 H, yaitu kira-kira 13 tahun sebelum kelahiran pengasas golongan wahhabi salafi mujassimah.

Beliau telah berkata mengenai beberapa perkara dalam mengenal Allah :

"Dan WAJIB kita berpegang Teguh serta tanpa ragu-ragu bahwa Allah itu Maha Esa
(dengan tidak Sekutu dalam KetuhananNya),
Maha Esa dengan tidak berhajat kepada yang lain,
Maha Mengetahui dengan sifat 'Ilmu,
Maha Berkuasa dengan sifat Qudrah,
Maha Berkehendak dengan sifat Iradah,
Maha Hidup dengan sifat Hayyun,
Maha Mendengar dengan sifat Sama',
Maha Melihat dengan sifat Bashar,
Dan Maha Berkata-kata dengan sifat Kalam.

Allah itu Tidak jisim/beranggota badan, bukan jauhar (asas dari sesuatu), bukan 'aradh (sifat jisim), Allah tidak Bersemayam pada Makhluk dan tidak ada makhluk yang Bersemayam padaNya
Dan Allah tidak dikelilingi oleh makhluk.

Barang siapa yang berpegang atau berkata bahwa Allah di mana-mana tempat dengan DzatNya atau Pada suatu tempat maka dia Murtad, Seharusnya Kita WAJIB berpegang Teguh serta Tanpa ragu-ragu bahwa Allah itu berbeda dengan makhlukNya (tidak sama dengan ciptaanNya).

Allah Wujud tanpa Bertempat, setelah Allah menciptakan Tempat, Allah Kekal dengan Tidak Bertempat.

Allah Maha Besar, Besarnya Allah tanpa Batas dan Ukuran, jika ada Batas dan Ukuran sudah pasti Allah Berentuk seperti Makhluk.Menjawab Fitnah Salafi Wahabi : KITAB NAJATUL KHALAF FI I'TIQAD AS-SALAF

Share Facebook
Share Twitter
Share Google+

BUKTI ULAMA NAJD BERAQIDAH SALAF SEBELUM LAHIRNYA SALAFI WAHABIFOLLOW

2010 © Bahaya Ajaran Sesat Sekte Salafi Wahabi Khawarij Mujassimah Musyabbihah
About / Sitemap / Contact / Privacy / Disclaimer